Turpinās siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas projekti Ķeipenē un Lauberē

2021. gada 19. maijs

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/006 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Ķeipenes pagastā, Ķeipenē”

un

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/007 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”

Šo projektu ietvaros  būvuzņēmējs SIA “AGB SERVISS” ir kavējis līguma izpildes termiņu, bet darbi tiek turpināti. Šobrīd tiek būvvaldē iesniegti nepieciešamie dokumenti, lai objektu nodotu ekspluatācijā, tiek plānots, ka objekts varētu tikt pieņemts ekspluatācijā līdz 30.06.2021.