Turpinās siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas projekti Ķeipenē un Lauberē

2020. gada 20. novembris

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/006 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Ķeipenes pagastā, Ķeipenē” un Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/007 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”

 

Šo projektu ietvaros  būvuzņēmējs SIA “AGB SERVISS” ir kavējis līguma izpildes termiņu, bet darbi šobrīd tiek turpināti. Ir uzsākta katlu iekārtu karstā palaišana, konstatēto trūkumu novēršana, kā arī tiek kārtota izpilddokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.