Turpinās siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas projekti Ķeipenē un Lauberē

2021. gada 19. februāris

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/006 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Ķeipenes pagastā, Ķeipenē” un Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/007 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”

Šo projektu ietvaros  būvuzņēmējs SIA “AGB SERVISS” ir kavējis līguma izpildes termiņu, bet darbi šobrīd tiek turpināti. Šobrīd tiek kārtota izpilddokumentācija objekta nodošanai ekspluatācijā.