Turpinās siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas projekti Ķeipenē, Lauberē un Meņģelē

2019. gada 22. februāris

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/006 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Ķeipenes pagastā, Ķeipenē”

un

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/007 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”

Šo projektu ietvaros šobrīd noris darbs pie tirgus apzināšanas un atbilstošas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas. Iepirkumu plānots izsludināt aprīlī. 

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/008 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”

un

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/009 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Meņģeles pagastā, Meņģelē”

Šo projektu ietvaros 2019.gada 31.janvārī SIA “MS siltums” ir veicis tirgus izpēti iepirkumam “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē un Ogres novadā, Meņģeles pagastā, Meņģelē” (ID.Nr. SIAMS2019/KF).

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 2019.gada 8.februārim, plkst. 12:00.

Tirgus izpētes rezultātā, 2019.gada 22.februārī tika parakstīts līgums ar SIA “DH Solutions” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību siltumtīklu pārbūvei Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē un Ogres novadā, Meņģeles pagastā, Meņģelē.