Turpinās siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas projekti Ķeipenē, Lauberē un Meņģelē

2019. gada 21. augusts

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/006 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Ķeipenes pagastā, Ķeipenē”
un
Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/007 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”

Šo projektu ietvaros iepirkuma procedūra ir noslēgusies un  Ogres novada pašvaldības SIA „MS siltums” iepirkuma komisija 2019.gada 6.augustā ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā noteikt SIA “AGB SERVISS”  ar cenu 614 000 EUR (bez PVN).

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/008 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”
un
Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/009 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Meņģeles pagastā, Meņģelē”

Šo projektu ietvaros šobrīd projektēšanas darbi ir pabeigti un 2019.gada 20.jūnijā, tika izsludināta iepirkumu procedūra “Siltumtīklu pārbūve Madlienā, Lauberē un Meņģelē” (identifikācijas numurs Nr. SIAMSS2019-2/KF). Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 2019.gada 22.jūlijam, plkst. 14:00. Šobrīd turpinās iepirkuma procedūras norise.