Turpinās siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas projekti Ķeipenē, Lauberē un Meņģelē

2019. gada 21. maijs

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/006 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Ķeipenes pagastā, Ķeipenē”

un

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/007 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē” 

Šo projektu ietvaros 2019.gada 10.aprīlī SIA “MS siltus” mājas lapā ir izsludināts iepirkums “Divu biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve: Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā un Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā” (identifikācijas Nr. SIAMSS2019-1/KF).

Ņemot vērā, ka 2019.gada 9.maijā SIA “MS siltums” pagarināja piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tas ir noteikts līdz 2019.gada 5.jūnijam, plkst.14:00.,  Piedāvājumus iesniedzot nolikumā norādītajā vietā- SIA “MS siltums” birojā, “Tirdzniecības centrs”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045.

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/008 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”

un

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/009 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Meņģeles pagastā, Meņģelē”

Šī projekta ietvaros šobrīd noris projektēšanas darbi noslēgtā līguma ar SIA “DH Solutions” ietvaros. Darbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 4.septembrim.