Turpinās siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas projekti Ķeipenē, Lauberē un Meņģelē.

2019. gada 20. novembris

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/006 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Ķeipenes pagastā, Ķeipenē” un Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/007 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”

Šo projektu ietvaros  Ogres novada pašvaldības SIA „MS siltums” 2019.gada 2.oktobrī ir noslēgusi līgumu ar SIA “AGB SERVISS”  par divu biomasas katlumāju būvprojektu izstrādi, autoruzraudzību un pārbūvi Ķeipenē un Lauberē. Šī līguma ietvaros šobrīd noris projektēšana.

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/008 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē” un Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/009 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Meņģeles pagastā, Meņģelē”

Šo projektu ietvaros Ogres novada pašvaldības SIA „MS siltums” 2019.gada 30.septembrī ir noslēgusi līgumu ar SIA “SANART”  par siltumtīklu pārbūvi Lauberē par summu 197 272,54 EUR bez PVN un 2019.gada 30.septembrī ir noslēgusi līgumu ar SIA “SANART”  par siltumtīklu pārbūvi Meņģelē, par summu 108 219,30 EUR bez PVN.