Turpinās siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas projekti Ķeipenē, Lauberē un Meņģelē.

2020. gada 20. februāris

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/006 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Ķeipenes pagastā, Ķeipenē” un Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/007 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”

Šo projektu ietvaros  šobrīd turpinās projektēšanas darbi, ko veic SIA “AGB SERVISS”,  atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/008 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē” un Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/009 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Meņģeles pagastā, Meņģelē”

Šo projektu ietvaros šobrīd noris darbu izpilde, ko veic SIA “SANART”,  saskaņā ar noslēgto līgumu.