Sākta projektu īstenošana siltumavotu Lielvārdē un Ikšķilē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem 10.03.2023

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/047 "Siltumavota Avotu ielā 17, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem" (līgums noslēgts 02.02.2023.)

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas Avotu ielas rajonā Lielvārdē pilnīgu pāreju no fosilās enerģijas izmantošanas uz tādu siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunīgos energoresursus, uzstādot biomasas (šķeldas un šķeldas/granulu) ūdenssildāmos katlus katlu mājā Avotu ielā ielā 17 ,ar kopējo jaudu 2,3MW

Projekta rezultāti – izveidots jauns siltumavots Avotu ielā 17, Lielvārdē, Ogres nov., kur enerģijas ražošanai tiks izmantoti vietējie atjaunīgie energoresursi – koksnes šķelda un kokskaidu granulas, uzstādot ūdenssildāmos katlus ar kopējo jaudu 2,3MW.
Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 1407,50 CO2t.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības: būvniecības un iekārtu uzstādīšanas būvprojekts, buvuzraudzība. aprīkojums, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana. Minētās aktivitātes, atlases kārtas ietvaros īstenojamas līdz 2023.gada 31. decembrim.

Kopējais projekta budžets EUR 2 084 684.53 (attiecināmās izmaksas EUR 2 036 384,53), neieskaitot PVN.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/046 “Siltumavota Spīdolas ielā 12, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas centra rajonā Lielvārdē pilnīgu pāreju no enerģijas, kas tiek saražota ar fosilajiem energoresursiem, uz tādu siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunīgos energoresursus, uzstādot biomasas (šķeldas un šķeldas/granulu) ūdenssildāmos katlus katlu mājā Edgara Kauliņa alejā 16 ,ar kopējo jaudu 2,8MW.

Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē 2.8 MW (modernizācija, bez jaudas palielināšanas) un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 1731.61 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības: būvniecības un iekārtu uzstādīšanas būvprojekts, buvuzraudzība. aprīkojums, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana. Minētās aktivitātes, atlases kārtas ietvaros īstenojamas līdz 2023.gada 31. decembrim.

Kopējais projekta budžets EUR 1 857 952.39 (attiecināmās izmaksas EUR 1 799 152.39, neieskaitot PVN.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/045 “Siltumavota Kauliņa ielā 16, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas centra rajonā Lielvārdē pilnīgu pāreju no enerģijas, kas tiek saražota ar fosilajiem energoresursiem, uz tādu siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunīgos energoresursus, uzstādot biomasas (šķeldas un šķeldas/granulu) ūdenssildāmos katlus katlu mājā Edgara Kauliņa alejā 16 ,ar kopējo jaudu 2,8MW.

Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē 2.8 MW (modernizācija, bez jaudas palielināšanas) un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 1731.61 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības: būvniecības un iekārtu uzstādīšanas būvprojekts, buvuzraudzība. aprīkojums, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana. Minētās aktivitātes, atlases kārtas ietvaros īstenojamas līdz 2023.gada 31. decembrim.

Kopējais projekta budžets EUR 1 857 952.39 (attiecināmās izmaksas EUR 1 799 152.39, neieskaitot PVN.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/044 “Siltumavota Dainu ielā4A, Ikšķilē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 08.03.2023.)

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas pakalpojumam Ikšķilē, apkures lokā pie katlu mājas Dainu ielā 4A pilnīgu pāreju no enerģijas, kas tiek saražota ar fosilajiem energoresursiem, uz tādu siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunīgos energoresursus, uzstādot biomasas (šķeldas un šķeldas/granulu) ūdenssildāmos katlus katlu mājā Dainu ielā 4A ,ar kopējo jaudu 2,3MW.

Plānotie iznākuma rādītāji: atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē 2.3 MW (modernizācija, bez jaudas palielināšanas) un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 1272,64CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības: būvniecības un iekārtu uzstādīšanas būvprojekts, buvuzraudzība. aprīkojums, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana. Minētās aktivitātes, atlases kārtas ietvaros īstenojamas līdz 2023.gada 31 decembrim.

Kopējais projekta budžets EUR 1 845 122.29 (neieskaitot PVN) no tām attiecināmās izmaksas EUR 1 796 822.29

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas pakalpojumam Lielvārdē, apkures lokā pie katlu mājas Spīdolas ielā 12 pilnīgu pāreju no enerģijas, kas tiek saražota ar fosilajiem energoresursiem, uz tādu siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunīgos energoresursus. Uzstādot moduļu tipa katlu māja ar iebūvētiem diviem granulas/šķelda ūdenssildāmiem katliem ar jaudu 600 kW un 200 kW Pāreja no dabas gāzes uz vietējiem atjaunīgajiem energoresursiem ir nepieciešama, lai samazinātu CO2 un citu kaitīgo daļiņu emisijas, kā arī lai mazinātu atkarību no importētajiem resursiem un novērstu būtisku siltumenerģijas tarifa iedzīvotājiem pieauguma risku, kas saistīts ar dabas gāzes cenas neprognozējamo pieaugumu.

Plānotie iznākuma rādītāji: atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē 0.8 MW (modernizācija, bez jaudas palielināšanas) un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 523.4 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības: būvniecības un iekārtu uzstādīšanas būvprojekts, buvuzraudzība. aprīkojums, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana. Minētās aktivitātes, atlases kārtas ietvaros īstenojamas līdz 2023.gada 31 decembrim.

Kopējais projekta budžets EUR 831 562,92 (attiecināmās izmaksas EUR 814 762.92), neieskaitot PVN