Turpinās projektu īstenošana siltumavotu Lielvārdē un Ikšķilē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem. 10.09.2023

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/046 “Siltumavota Spīdolas ielā 12, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)

Ir piegādātās visas iekārtas. Uzsākti būvdarbi,, ko veic pilnsabiedrība “PMG un COT” (reģ. Nr. 40203430215) atbilstoši noslēgtajam līgumam.

 

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/047 “Siltumavota Avotu ielā 17, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)

Ir uzstādīts granulu katls un darbojas testa režīmā.

Uzsākti būvdarbi (šķeldas katlu mājai), ko veic pilnsabiedrība “PMG un COT” (reģ. Nr. 40203430215) atbilstoši noslēgtajam līgumam.

 

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/045 “Siltumavota Kauliņa ielā 16, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)

Ir piegādātās visas iekārtas. Turpinās  projektēšanas darbi (saskaņošanas process), ko veic pilnsabiedrība “PMG un COT” (reģ. Nr. 40203430215) atbilstoši noslēgtajam līgumam.

 

 

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/044 “Siltumavota Dainu ielā4A, Ikšķilē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 08.03.2023.)

Ir piegādātās visas iekārtas. Turpinās  projektēšanas darbi (saskaņošanas process), ko veic pilnsabiedrība “PMG un COT” (reģ. Nr. 40203430215) atbilstoši noslēgtajam līgumam.