Uzņēmuma stratēģija

Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MS siltums”
VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017. – 2022.GADAM