Siltumtrašu pārbūve Madlienā

2020. gada 24. aprīlis

Ir noslēgušies būvniecības darbi siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektā Madlienā.

Projekts tiek realizēts piesaistot Eiropas savienības finansējumu noslēgtā līguma Nr. 4.3.1.0/17/A/039 ar CFLA, ietvaros.

Madlienas siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros ir noslēgušies siltumtīklu pārbūves darbi Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā un objekts ir nodots ekspluatācijā.