Siltumtrašu pārbūve Madlienā

2020. gada 24. janvāris

Šobrīd turpinās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts Madlienā.

Projekts tiek realizēts piesaistot Eiropas savienības finansējumu noslēgtā līguma Nr. 4.3.1.0/17/A/039 ar CFLA, ietvaros.

Madlienas siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros ir noslēgušies siltumtīklu pārbūves darbi Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā, ko veica būvuzņēmējs SIA “LOKŠIRS” par ko  29.11.2019. ir parakstīts darbu pieņemšanas/nodošanas akts.