Siltumapgāde Suntažos

2014. gadā Ogres novada pašvaldība deleģēja SIA “MS siltums” pārņemt centralizētas siltumapgādes nodrošināšanas funkcijas Suntažu pagastā. Siltumapgādi tajā laikā nodrošināja divas atsevišķas katlumājas – ciema katlumāja un internātskolas katlumāja. Bezatlīdzības lietošanā tika nodoti tā brīža Suntažu ciema katlumājas pamatlīdzekļi (šķeldas ūdenssildāmais katls ar jaudu 1,5 MW) un bijušās internātskolas katlumāja ar apkures katlu.

 Ciema katlumājas apkures katls, kas tika uzstādīts 2000. gadā bija tehniski novecojis, ar zemu efektivitāti, kā arī ar būtiski pieaugošām remontdarbu izmaksām un potenciāliem avāriju riskiem, kas apdraudēja siltumapgādes drošību. Ciema katlumājas siltumtīkli 1488 m garumā bija labā stāvoklī, jo tika rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm 2000. un 2002. gadā.

Internātskolas katlumāja bija novecojusi, ar zemu efektivitāti un augstām ekspluatācijas un personāla izmaksām. Internātskolas katlumājas siltumtīkli 396 m garumā bija tehniski novecojuši, kurus bija nepieciešams rekonstruēt, lai samazinātu siltumenerģijas zudumus.  Internātskolas katlumāja nodrošināja siltumapgādi divām skolas ēkām un blakus esošajām četrām daudzdzīvokļu ēkām.

Kopš 2014. gada Suntažos ir realizēti 2 investīciju projekti, lai paaugstinātu siltumapgādes pārvades un ražošanas efektivitāti. Projekti tika realizēti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.

No 2015. līdz 2016. gadam tika veikta internātskolas katlumājas siltumtīklu rekonstrukciju 396 m garumā un jauna savienojošā siltumtrašu posma izbūvi 480 m garumā, lai savienotu abu katlumāju siltumtīklus un izveidotu vienotu sistēmu. Pēc projekta realizēšanas apvienotās siltumtrases ir pilnībā rekonstruētas ar rūpnieciski izolētām caurulēm, nodrošinot zemus zudumus un siltumenerģijas pārvades drošību. Šī projekta ietvaros tika likvidēta internātskola katlumāja, kas radīja izmaksu ietaupījumu uz darbaspēka un ekspluatācijas izmaksām. Kopumā apvienoto siltumtīklu garums pēc rekonstrukcijas ir 2,4 km.

No 2018. līdz 2019. gadam tika realizēts katlumājas rekonstrukcijas projekts, kura ietvaros ciema katlumāja tika pārbūvēta un modernizēta, aprīkojot to ar jaunu automatizētu biomasas katlu ar jaudu 1,79 MW.

Kopumā Suntažu siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanā ir ieguldīti 1,09 milj. EUR, no kuriem 343 tūkst. EUR jeb 31 % ir Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Kopsavilkums par veiktajiem investīciju projektiem:

Suntažu pagastā centralizētās siltumenerģijas patērētājiem vidēji gadā tiek piegādātas 2700 MWh siltumenerģijas. Suntažos tiek nodrošināta siltumenerģija 9 daudzdzīvokļu mājām un privātmājām ar kopējo platību 7 388 m2 un  6 pašvaldības un juridisko personu ēkām ar kopējo platību  16 411 m2.

Patērētāju 2019. un 2020. gada patēriņš uz kvadrātmetru (kWh/m2) ir atspoguļots zemāk attēlotajos grafikos. Tikai vienā daudzdzīvokļu ēkā – “Rīti”, kas ir renovēta, siltumenerģijas patēriņš ir ievērojami zem vidējā patēriņa. Pārējo daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņš ir ievērojami augstāks, jo ēkas nav renovētas un ar paaugstinātiem siltumenerģijas zudumiem. Daļā daudzdzīvokļu ēku vairāki dzīvokļi ir atslēgti no centralizētās siltumapgādes, kas paaugstina ēkas iekšējo siltumenerģijas zudumu īpatsvaru.