SIA “MS Siltums”

ir uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumapgādi Ogres novada apdzīvotajās vietās Madlienā, Suntažos un kopš 2016. gada Ogres pilsētā nodrošina siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem resursiem un siltumenerģijas piegādi Ogres pilsētas centrālajā daļā. 

Jaunumi

Video sižets

Biomasu katlumāju attīstība – stabils pamats drošai, efektīvai un videi draudzīgai ilgtermiņa siltumapgādei.https://www.youtube.com/watch?v=x1Ai3nB8GiU

Lasīt vairāk

SIA “MS Siltums”

ir Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla daļas pieder Ogres novada pašvaldībai, līdz ar to tā atrodas pilnīgā pašvaldības pārraudzībā.

Lēmums par SIA “MS Siltums” izveidošanu tika pieņemts 2013. gada 21. martā, un 2014. gada 23. janvārī tika pieņemts lēmums par Ogres novada komunālo pakalpojumu iestādes “ABZA” un Ogres novada pašvaldības aģentūru “ROSME” reorganizāciju, nododot SIA “MS Siltums” centralizētās siltumapgādes nodrošināšanas funkciju Madlienā un Suntažos.