Siltumapgāde Meņģelē

  1. gadā SIA “MS siltums” uzņēmuma funkciju veikšanas teritorija tika paplašināta – 2018. gada 23. janvārī Ogres novada dome noslēdza deleģējuma līgumu, kā arī līgumu par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ar SIA “MS siltums”, lai nodrošinātu siltumapgādes funkcijas Meņģelē.

Pirms rekonstrukcijas Meņģeles ciemā bija divas atsevišķas ar malku apkurināmas katlumājas – katlumāja pamatskolā un atsevišķa katlumāja pagasta tautas namā. Katlumājas vēsturiski bija savienotas, tomēr savienojums ilgstoši nefunkcionēja. Siltumtrases 500 metru garumā (kanāla tipa caurules) savienoja pamatskolas katlumāju ar skolu, pagasta pārvaldi un PII “Auseklītis”. Siltumtrases bija izveidotas pirms 40 gadiem – tehniski un morāli novecojušas ar lieliem siltumenerģijas zudumiem. Abās katlumājās katrā bija pa diviem malkas apkures katliem ar kopējo jaudu 0,5 MW. Tautas nama katlumājas apkures iekārtas bija novecojušas, jo tika ekspluatētas vairāk 10 gadus (viena no iekārtām pat vairāk kā 20 gadus). Malka katlumājās tika iepirkta nesaskaldīta, kuru operatori sagatavoja (skaldīja) uz vietas. Iekārtas nebija automatizētas, tāpēc ražošanas operatoriem bija jābūt klātienē, lai nodrošinātu stabilu un drošu siltumenerģijas ražošanu.

SIA “MS siltums” ir veikusi sekojošus uzlabojumus, lai paaugstinātu centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitāti un drošību Meņģeles ciemā:

  • 2020. gadā tika realizēts investīcijas projekts, kura ietvaros rekonstruēja siltumtrases, kā arī savienoja abas katlumājas, atjaunojot Tautas nama katlumājas savienojumu un izveidojot vienotu siltumapgādes sistēmu. Siltumtrases tika atjaunotas 575 metru garumā ar 2. sērijas izolācijas bezkanāla cauruļvadiem, kas ievērojami samazināja siltumtrašu zudumu apjomu. Projekts tika realizēts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu;
  • Pamatskolas malkas apkures katli tika aprīkoti ar degļiem, kas šobrīd nodrošina iespēju izmantot granulas kā kurināmo, kā arī paaugstināja ražošanas efektivitāti. Katlu iekārtas ir automatizētas, samazinot darbaspēka ikdienas noslodzi.

Kopumā Meņģeles siltumenerģijas pārvades efektivitātes paaugstināšanā ir ieguldīti 130 tūkst. EUR, no kuriem 47 tūkst. EUR jeb 36 % veido Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Šobrīd centralizētā siltumapgāde Meņģeles ciemā tiek nodrošināta piecām pašvaldības ēkām – Meņģeles pagasta pārvaldei, pamatskolai, sporta zālei un PII “Auseklītis”.

Daudzdzīvokļu ēkas un citās ēkas, kurām siltumapgāde nav centralizēta, izmanto lokālus, autonomus siltuma avotus. Meņģeles ciemā centralizētajā siltumapgādē tiek piegādātas aptuveni 400 līdz 450 MWh gadā.

Ēku 2019. gada un 2020. gada siltumenerģijas patēriņš uz kvadrātmetru (kWh/m2) ir atspoguļots zemāk attēlotajā grafikā. Patēriņš pa gadiem atšķiras, jo to ietekmē gan apkures sezonas ilgums, gan arī laika apstākļi un āra gaisa temperatūra. 2020. gadā gandrīz visām ēkām samazinājās patēriņš uz vienu kvadrātmetru, izņemot tautas namu.