Siltumapgāde Ķeipenē

2018. gadā SIA “MS siltums” uzņēmuma funkciju veikšanas teritorija tika paplašināta – 2018. gada 23. janvārī Ogres novada dome noslēdza deleģējuma līgumu, kā arī līgumu par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ar SIA “MS siltums”, lai nodrošinātu siltumapgādes funkcijas Ķeipenē.

Pirms rekonstrukcijas Ķeipenes ciemā bija 2 katlumājas – PII “Saulīte” katlumāja un centrālā katlumāja, kurai pieslēgts bija arī pamatskolas apkures katls. Abās katlumājās kopā bija 8 apkures katli ar kopējo jaudu 2,48 MW. Tikai divi no katliem bija jaunāki par 10 gadiem, pārējie bija nolietoti un tehniski novecojuši ar zemu efektivitāti un avāriju risku draudiem. Pamatā katlumājās tika kurināta malka, bet neliela daļa no siltumenerģijas tika ražota, izmantojot granulas. Iekārtu ekspluatācija prasīja lielas darbaspēka izmaksas, jo darbiniekiem malkas kurināmais bija papildus jāsagatavo . Novecojušās iekārtas nebija automatizētas, tāpēc ražošanas operatori strādāja  klātienē, lai nodrošinātu stabilu un drošu siltumenerģijas ražošanu.

Centrālās katlumājas siltumtrases garums ir 972 metri, bet PII “Saulīte” siltumtīklu sistēmas garums ir 140 metri. Kopumā siltumtrašu garums ir 1 112 metri, tās ir salīdzinoši nesen rekonstruētas, vecās caurules nomainītas uz rūpnieciski izolētajām caurulēm.

  1. gadā SIA “MS siltums” Ķeipenē uzsāka realizēt investīciju projektu, lai paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Projekts tika realizēti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Projekta ietvaros tika pārbūvēta un modernizēta ciema centrālā katlumāja – automatizēta biomasas katlumāja ar jaudu 0,6 MW. Rezerves jaudai tika izmantoti esošie granulu katli ar kopējo jaudu 0,6 MW.

Kopumā Ķeipenes siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanā ir ieguldīti 367 tūkst. EUR, no kuriem 132 tūkst. EUR jeb 36 % veido Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Kopsavilkums par veiktajām investīcijām Ķeipenē:

Centrālā siltumapgāde Ķeipenes ciemā tiek nodrošināta 7 daudzdzīvokļu mājām ar kopējo platību 6987 m2  un pašvaldības iestādēm – Tautas namam, pagasta pārvaldei un pamatskolai  – apkurināmā platība ir 3 933 m2. Kopumā apkurināmā platība ir 10 920 m2. Mazākās individuālās ēkas un pārējās ēkas, kurām siltumapgāde nav centralizēta, izmanto lokālus, autonomus siltuma avotus. Ķeipenes ciemā centralizētās siltumenerģijas patērētājiem vidēji gadā tiek piegādātas 1700 MWh siltumenerģijas.

Daudzīvokļu ēkām nav uzstādīti siltummezgli, kas palielina siltumenerģijas patēriņu, kā arī tās nav siltinātas. Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, ēkām ir iespējams samazināt siltumenerģijas patēriņu.

Ēku 2019./2020. gada un 2020./2021. gada apkures sezonu patēriņš uz kvadrātmetru (kWh/m2) ir atspoguļots zemāk attēlotajā grafikā. Patēriņš pa apkures sezonām atšķiras, jo to ietekmē gan apkures sezonas ilgums, gan arī laika apstākļi un temperatūra.