Siltuma avotu efektivitātes paaugstināšana Ogrē, Madlienā, Suntažos un siltumtrašu pārbūve Madlienā

2018. gada 26. oktobris

Turpinās četru siltumapgādes sistēmas modernizācijas projektu realizācija Ogrē, Madlienā un Suntažos.

Šo SIA “MS siltums” realizēto četru projektu ietvaros ir paredzēts:

  • katlumājā Ogrē, Rietumu 1 uzstādīt jaunu šķeldas katlu ar jaudu 4 MW un kondensācijas tipa dūmgāzu ekonomaizeru esošām katlu iekārtām;
  • paaugstināt pārvades un sadales sistēmas energoefektivitāti Madlienas ciemā, samazinot siltumenerģijas zudumus. Projekta ietvaros paredzēta 416 m ārējo siltumtīklu pārbūve ar rūpnieciski izolētām caurulēm, pielietojot bezkanāla tehnoloģiju;
  • katlumājā Madlienā uzstādīt jaunu šķeldas apkures katlu un granulu apkures katlu ar kopējo jaudu 2 MW, ar augstu automatizācijas pakāpi;
  • katlumājā Suntažos uzstādīt jaunu šķeldas apkures katlu un granulu apkures katlu ar kopējo jaudu 1,8 MW, ar augstu automatizācijas pakāpi.

Realizējot projektus, tiktu sasniegti nospraustie mērķi:

  • paaugstināta siltumapgādes efektivitāte un drošība;
  • CO2 emisiju samazinājums;
  • kurināmā resursu un izmaksu samazinājums;
  • siltumenerģijas zudumu samazinājums.

Projekta mērķi atbilst SAM mērķim – veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.