Siltuma avotu efektivitātes paaugstināšana Ogrē, Madlienā, Suntažos un siltumtrašu pārbūve Madlienā

2019. gada 24. oktobris

Madlienas, Suntažu un Ogres katlumājas ir nodotas ekspluatācijā, kā arī turpinās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts Madlienā.

Šobrīd SIA “FILTER” ir pabeigusi būvdarbus attiecībā uz katlumāju pārbūves darbiem Madlienā, Suntažos un Ogrē un objekti ir nodoti ekspluatācijā.

Madlienas siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros 20.08.2019. ir noslēgts līgums ar SIA “LOKŠIRS” par siltumtīklu pārbūvi Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā ar piedāvāto līgumcenu 110 502,90 EUR bez PVN, kura ietvaros šobrīd noris līguma izpilde.