Siltuma avotu efektivitātes paaugstināšana Ogrē, Madlienā, Suntažos un siltumtrašu pārbūve Madlienā

2019. gada 24. jūlijs

Ir pabeigts Madlienas, Suntažu un Ogres katlumāju būvniecības process, kā arī turpinās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts Madlienā.

Šobrīd SIA “FILTER” ir pabeigusi būvdarbus attiecībā uz katlumāju pārbūves darbiem Madlienā, Suntažos un objekti ir nodoti ekspluatācijā un Ogrē notiek ēku nodošanas ekspluatācijā process attiecībā uz Ogres katlumāju.

Madlienas siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros šobrīd ir izstrādāti būvprojekti un tiek veikta iepirkuma procedūra.