Siltuma avotu efektivitātes paaugstināšana Ogrē, Madlienā, Suntažos un siltumtrašu pārbūve Madlienā

2019. gada 24. aprīlis

Ir pabeigts Madlienas un Suntažu katlumāju modernizācijas projektu realizācijas process un tuvojas nobeigumam Ogres katlumājas modernizācijas projekta realizācija Ogrē, kā arī turpinās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts Madlienā.

Šobrīd SIA “FILTER” ir pabeigusi būvdarbus attiecībā uz katlumāju pārbūves darbiem Madlienā un Suntažos un notiek ēku nodošanas ekspluatācijā process.

Ogres katlumājas pārbūves darbi tuvojas nobeigumam atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Madlienas siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros šobrīd tiek veiktas darbības projekta tālākai realizācijai, lai sagatavotu nepieciešamo iepirkumu dokumentāciju.