Turpinās siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas projekti Ķeipenē un Lauberē

2018. gada 23. jūlijs

SIA “MS siltums” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 7.marta noteikumiem Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” noslēgusi līgumus:

  1. Nr.4.3.1.0/17/A/038 par projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres pilsētā, Rietumu ielā 1” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projektu paredzēts realizēt 24 mēnešu laikā. Projekts paredz esošās biomasas ūdenssildāmās katlumājas pārbūvi, uzstādot jauno biomasas ūdenssildāmo katlu, kā arī dūmgāžu kondensatoru esošiem biomasas ūdenssildāmiem katliem. Projekta kopējie izdevumi ir plānoti: 3 114 763.85 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 2 433 485.00 EUR Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 973 394.00 EUR jeb 40% no attiecināmajiem izdevumiem.
  2. Nr.4.3.1.0/17/A/039 par projekta “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Madlienas pagastā, Madlienā” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projektu paredzēts realizēt 24 mēnešu laikā. Projekts paredz siltumtīklu rekonstrukciju Ogres novadā, Madlienas pagastā, Madlienā. Projekta kopējie izdevumi ir plānoti: 141 957.20 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 117 320.00 EUR. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 46 928.00 EUR jeb 40% no attiecināmajiem izdevumiem.
  3. Nr.4.3.1.0/17/A/040 par projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Madlienas pagastā, Madlienā” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projektu paredzēts realizēt 24 mēnešu laikā. Projekts paredz esošās katlumājas pārbūvi uzstādot jaunus biomasas ūdenssildāmos katlus Ogres novadā, Madlienas pagastā, Madlienā. Projekta kopējie izdevumi ir plānoti: 916 938.00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 712 813.00 EUR. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 285 125.20 EUR jeb 40% no attiecināmajiem izdevumiem.
  4. Nr.4.3.1.0/17/A/041 par projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Suntažu pagastā, Suntažos” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projektu paredzēts realizēt 24 mēnešu laikā. Projekts paredz esošās katlumājas pārbūvi uzstādot jaunus biomasas ūdenssildāmos katlus Ogres novadā, Suntažu pagastā, Suntažos. Projekta kopējie izdevumi ir plānoti: 799 689.00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 610 804.00 EUR. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 244 321.60 EUR jeb 40% no attiecināmajiem izdevumiem.