Sākti siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas projekti Ķeipenē, Lauberē un Meņģelē

2018. gada 22. novembris

Lai paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas un apgādes sistēmu efektivitāti, SIA “MS siltums” 22.08.2018. ir parakstījusi četrus līgumus  ar CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūru) par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu Ķeipenē, Lauberē un Meņģelē: 

 • Ķeipenes katlu mājā projekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt ar biomasu (šķeldu) kurināmu ūdenssildāmo katlu ar nominālo jaudu 0,6 MW un automatizētu šķeldas padeves sistēmu;
 • Lauberes katlu mājā projekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt ar biomasu (šķeldu) kurināmu ūdenssildāmo katlu ar nominālo jaudu 0,8 MW un automatizētu šķeldas padeves sistēmu;
 • Lauberē projekta ietvaros ir paredzēta 1080 m ārējo siltumtīklu pārbūve ar rūpnieciski izolētām caurulēm, pielietojot bezkanāla tehnoloģiju;
 • Meņģelē projekta ietvaros ir paredzēta 705 m ārējo siltumtīklu pārbūve ar rūpnieciski izolētām caurulēm, pielietojot bezkanāla tehnoloģiju.

 

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/006 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Ķeipenes pagastā, Ķeipenē”

 • Projekta kopējie izdevumi: 423 500.00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 337 400.00 EUR.
 • Atbalsta summa jeb KF finansējums: 40% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 134 960.00 EUR.
 • Privātais attiecināmais finansējums: 60% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 202 440.00 EUR.
 • Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi jeb privātais neattiecināmais finansējums 86 100.00 EUR.

 

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/007 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”

 • Projekta kopējie izdevumi: 484 000.00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 383 200.00 EUR.
 • Atbalsta summa jeb KF finansējums: 40% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 153 280.00 EUR.
 • Privātais attiecināmais finansējums: 60% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 229 920.00 EUR.
 • Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi jeb privātais neattiecināmais finansējums 100 800.00 EUR.

 

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/008 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Lauberes pagastā, Lauberē”

 • Projekta kopējie izdevumi: 242 017.47 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 200 014.44 EUR.
 • Atbalsta summa jeb KF finansējums: 40% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 80 005.78 EUR.
 • Privātais attiecināmais finansējums: 60% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 120 008.66 EUR.
 • Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi jeb privātais neattiecināmais finansējums 42 003.03 EUR.

 

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/009 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novadā, Meņģeles pagastā, Meņģelē”

 • Projekta kopējie izdevumi: 170 643.40 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 141 027.60 EUR.
 • Atbalsta summa jeb KF finansējums: 40% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 56 411.04 EUR.
 • Privātais attiecināmais finansējums: 60% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 84 616.56 EUR.
 • Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi jeb privātais neattiecināmais finansējums 29 615.80 EUR.