Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/047 “Siltumavota Avotu ielā 17, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)

  • Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/046 “Siltumavota Spīdolas ielā 12, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)Turpinās  projektēšanas darbi, ko veic pilnsabiedrība “PMG un COT” (reģ. Nr. 40203430215) atbilstoši noslēgtajam līgumam.
  • Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/047 “Siltumavota Avotu ielā 17, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)Turpinās  projektēšanas darbi, ko veic pilnsabiedrība “PMG un COT” (reģ. Nr. 40203430215) atbilstoši noslēgtajam līgumam.Ir uzstādīts granulu katls un darbojas testa režīmā.
  • Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/045 “Siltumavota Kauliņa ielā 16, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)Turpinās  projektēšanas darbi, ko veic pilnsabiedrība “PMG un COT” (reģ. Nr. 40203430215) atbilstoši noslēgtajam līgumam.
  • Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/044 “Siltumavota Dainu ielā4A, Ikšķilē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 08.03.2023.)Turpinās  projektēšanas darbi, ko veic pilnsabiedrība “PMG un COT” (reģ. Nr. 40203430215) atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 1407,50 CO2t.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības: būvniecības un iekārtu uzstādīšanas būvprojekts, buvuzraudzība. aprīkojums, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana. Minētās aktivitātes, atlases kārtas ietvaros īstenojamas līdz 2023.gada 31. decembrim.

Kopējais projekta budžets EUR 2 084 684.53 (attiecināmās izmaksas EUR 2 036 384,53), neieskaitot PVN.