Pabeigta projektu īstenošana siltumavotu Lielvārdē un Ikšķilē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem (publicēts 2024. gada 22.martā)

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/046 “Siltumavota Spīdolas ielā 12, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)

Objekts nodots ekspluatācijā 21.03.2024.

 

 

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/047 “Siltumavota Avotu ielā 17, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)

Objekts nodots ekspluatācijā 06.03.2024.

 

 

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/045 “Siltumavota Kauliņa ielā 16, Lielvārdē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 02.02.2023.)

Objekts nodots ekspluatācijā 06.03.2024.

 

 

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/044 “Siltumavota Dainu ielā4A, Ikšķilē pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” (līgums noslēgts 08.03.2023.)

Objekts nodots ekspluatācijā 21.03.2024.