06.09.2022. Paziņojums par iepirkumu
“Būvuzraudzība piecu katlumāju pārbūves darbiem:

Edgara Kauliņa aleja 16, Spīdolas iela 12, Avotu iela 17, Lielvārdē, un Dainu iela 4A, Skolas iela 2B, Ikšķilē”, iepirkuma identifikācijas Nr. MSSILT 2022/2 (iepirkuma dokumentācija)

Finanšu piedavajumu apkopojums 2022

NOLIKUMS_BU_MSSILT_2022_2

Liguma_projekts_MSSILT_2022_2