Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, Reģ. nr. LV40103666190, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, 2021. gada 13.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz precizētu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam […]

Siltumapgāde Ogres novadā ir kļuvusi drošāka, zaļāka un izmaksu ziņā pieejamāka iedzīvotājiem

MS Siltums ir viens no diviem pašvaldības uzņēmumiem, kas nodrošina siltumapgādes funkciju Ogres novadā. MS Siltums ir atbildīgs par visu siltumapgādes sistēmu līdz pat ēkām par visiem novada ciemiem ar centralizētu siltumapgādi – Madliena, Suntaži, Ķeipene, Laubere un Meņģele. Tāpat MS Siltums ir siltumenerģijas galvenais ražotājs Ogres pilsētas centralizētās siltumapgādes zonā ,nododot siltumenerģiju SIA Ogres […]

Video sižets

Biomasu katlumāju attīstība – stabils pamats drošai, efektīvai un videi draudzīgai ilgtermiņa siltumapgādei.https://www.youtube.com/watch?v=x1Ai3nB8GiU

Siltuma avotu efektivitātes paaugstināšana Ogrē, Madlienā, Suntažos un siltumtrašu pārbūve Madlienā

Tuvojas nobeigumam Madlienas un Suntažu katlumāju modernizācijas projektu realizācijas process un turpinās Ogres katlumājas modernizācijas projekta realizācija Ogrē, kā arī siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts Madlienā. Ogres novada pašvaldības SIA “MS  siltums” (SIA “MS siltums”) 2018.gada 12.aprīlī ir noslēgusi līgumu ar SIA “FILTER” par “Trīs biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība, pārbūve un […]

Jaunās katlu mājas atklāšana

Ogrē apkures nodrošināšanā šogad iesaistīts vēl viens siltumenerģijas ražošanas objekts – tā ir jaunā katlu māja Rietumu ielā 1, Ogrē. Ceturtdien, 20.oktobrī, notiks šīs katlu mājas atklāšana. Atšķirībā no pārējām katlu mājām Ogrē, kur kā kurināmais tiek izmantota importētā dabasgāze, jaunajā katlu mājā siltumenerģiju ražo, izmantojot vietējo kurināmo – šķeldu. Projektu realizē pašvaldības uzņēmums Projekts ir […]