Siltuma avotu efektivitātes paaugstināšana Ogrē, Madlienā, Suntažos un siltumtrašu pārbūve Madlienā

Tuvojas nobeigumam Madlienas un Suntažu katlumāju modernizācijas projektu realizācijas process un turpinās Ogres katlumājas modernizācijas projekta realizācija Ogrē, kā arī siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts Madlienā.

Ogres novada pašvaldības SIA “MS  siltums” (SIA “MS siltums”) 2018.gada 12.aprīlī ir noslēgusi līgumu ar SIA “FILTER” par “Trīs biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība, pārbūve un servisa darbu veikšana: Rietumu ielā1, Ogrē, “Katlu māja”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. un “Suntažu vidusskola”, Suntažos, Sunatžu pag., Ogres nov.”

2018.gada 21.augustā SIA “MS siltums” ir noslēgusi līgumu ar SIA “Firma L4” par “Trīs biomasas katlumāju būvprojektu izstrādes, autoruzraudzības, pārbūves un servisa darbu veikšanas: Rietumu ielā1, Ogrē, “Katlu māja”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. un “Suntažu vidusskola”, Suntažos, Sunatžu pag., Ogres nov., būvniecības būvuzraudzību”.

Šobrīd SIA “FILTER” tuvojas darbu nobeigumam attiecībā uz katlumāju pārbūves darbiem Madlienā un Suntažos. Līgums paredz darbus pabeigt līdz 2019.gada 1.februārim.

Ogres katlumājas pārbūves darbi turpinās atbilstoši noslēgtajam līgumam un tos ir paredzēts pabeigt 2019.gada 30.aprīlī.

Madlienas siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros šobrīd tiek veiktas darbības projekta tālākai realizācijai, lai sagatavotu nepieciešamo iepirkumu dokumentāciju.