Jaunās katlu mājas atklāšana

Ogrē apkures nodrošināšanā šogad iesaistīts vēl viens siltumenerģijas ražošanas objekts – tā ir jaunā katlu māja Rietumu ielā 1, Ogrē.

Ceturtdien, 20.oktobrī, notiks šīs katlu mājas atklāšana. Atšķirībā no pārējām katlu mājām Ogrē, kur kā kurināmais tiek izmantota importētā dabasgāze, jaunajā katlu mājā siltumenerģiju ražo, izmantojot vietējo kurināmo – šķeldu.

Projektu realizē pašvaldības uzņēmums Projekts ir realizēts pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijā, kas vēl pavisam nesen, 2015. gada augustā, bija pamesta un ar biezu mežu aizaugusi ūdens ieguves vieta ar aizsērējušiem grāvjiem, applūdušu zemi un ceļu sliktā kvalitātē. Projektu realizēja Ogres novada pašvaldības uzņēmums SIA “MS siltums”, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus un Nordea bankas finansējumu. Darbus veica SIA FILTER. Katlu mājas un siltumtrašu būvniecības izmaksas bija 5,9 miljoni eiro. Siltuma tarifs pilsētā būs nemainīgi zems un prognozējams, kā rezultātā patērētāji ietaupīs ap 1 milj. EUR gadā salīdzinājumā ar rēķiniem par apkuri pēdējos 6 gados. 

Izmantotas vismodernākās tehnoloģijas Jaunā katlu māja, kuras jauda ir 14 MW, ir projektēta un uzbūvēta ar vismodernākajām tehnoloģijām, izmantojot austriešu firmas Kohlbach iekārtas, Latvijas uzņēmuma SIA FILTER labāko speciālistu pieredzi un zināšanas, bet būvniecībā piesaistot novada vietējos uzņēmējus un darbaspēku. Viss paveikts rekordīsos termiņos. Testi ir apliecinājuši, ka katlu māja strādā ar augstu efektivitāti, katlu māja izmanto biomasas kurināmo – šķeldu un mežistrādes atkritumus. Katlu māja var darboties pilnībā automātiski un tikt uzraudzīta attālināti, neatkarīgi no kurināmā kvalitātes un siltuma pieprasījuma izmaiņām pilsētā. Pie katlu mājas ir izbūvēta šķeldas noliktava, kas ļauj optimizēt kurināmā iegādi, uzglabāt rezervi līdz pat 15 dienām, neveicot piegādes nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā. Līdz ar katlu mājas uzcelšanu ir sakārtota apkārtējā infrastruktūra – salabota Apiņu iela, iztīrīti apkārtējie grāvji. Iespēju robežās atstāti koki, ļaujot katlu mājai harmoniski iekļauties apkārtējā vidē. Līdz ar jaunizbūvēto siltumtrasi katlu māja darbojas vienotā sistēmā ar pārējām katlu mājām Ogres centrālajā zonā. 

Trīs vienā – vienlaikus īstenoti trīs projekti Kopējās investīcijas katlu mājas izbūvei sasniedza 4,812 miljonus eiro, kas ir vienas no zemākajām starp līdzīgiem projektiem Latvijā. Būvniecība notika uz 1,1 ha liela zemes gabala, kuru pašvaldība iegādājās speciāli šim mērķim no Ogres trikotāžas par 4,8 tūkstošiem eiro. Savienojošā un rekonstruētā siltumtrašu posma izmaksas bija 1,071 milj. EUR. Katlu māja tika pieņemta ekspluatācijā pavasarī, savukārt vasarā tapgūta katlu mājas darbība un veikti testi siltumenerģijas pārvadīšanai pilsētas siltumtīklos. Šo projektu Ogres novadā realizēja vienlaicīgi ar 3 siltumtrašu projektiem:

  • no katlu mājas uzbūvēta siltumtrase ar pieslēgumu maģistrālajiem siltumapgādes tīkliem, kas nodrošina jaunās katlu mājas darbību vienotā tīklā ar katlu mājām Zilokalnu prospektā, Upes prospektā un Skolas ielā;
  • rekonstruētas siltumtrases un nomainīti siltummezgli Madlienā, kas tur ļāva likvidēt avārijas stāvoklī esošo, arhaisko   četrcauruļu siltumtrašu sistēmu, kā arī, uzstādot jaunus siltummezglus, rasta iespēja kontrolēt un samazināt siltumenerģijas patēriņu pašvaldības ēkās;
  • apvienotas katlu mājas Suntažos, padarot visas sistēmas būtiski efektīvākas, samazinot kurināmā un darbaspēka izmaksas.

Siltumtrašu projekti, kurus veica būvnieks SIA “DGS”, Madlienā un Suntažos ļaus samazināt siltumenerģijas tarifu līdz pat 8% pēc to apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Patērētāju ieguvums būs vēl lielāks, jo, uzstādot siltummezglus, ne tikai samazināsies patēriņš, bet arī paaugstināsies komforta līmenis. Turklāt Ogrē ieguvums būs jūtams ilgtermiņā, jo iepriekš bija neaizstājama atkarība no dabasgāzes izmaksu svārstībām, kuru dēļ ražošanas izmaksas svārstījās 30 – 40%  apmērā, bet tagad šķeldas katlu mājas izmaksas būs nemainīgi zemas. Salīdzinot ar pēdējo 6 gadu tarifiem, kopējās siltumenerģijas izmaksas un attiecīgi arī patērētāju maksājumi par siltumapgādi būs par ap 0,7 – 1,3 miljoniem eiro zemāki neatkarīgi no dabasgāzes cenas. 

Pašmāju kurināmais mazina atkarību Šķeldas katlu māja pilsētai bija reāla nepieciešamība, jo tuvākā pusotra gada laikā beidzas atbalsts pilsētā uzceltajām dabasgāzes koģenerācijas stacijām, savukārt esošās dabasgāzes stacijas ir celtas pirms 15 gadiem un pilsēta bija atkarīga no viena ļoti dārga un neprognozējama kurināmā. Turklāt koģenerācijas stacijas ieguvumu vislielākā mērā saņēma privātie uzņēmumi, kamēr šķeldas katlu mājas ieguvumu turpmāko 20 gadu garumā sajutīs patērētāji. Lai arī gandrīz visas citas lielākās pilsētas šo loģisko soli bija veikušas pirms 3 – 10 gadiem un projektus jau atpelnījušas ar zemākiem tarifiem, mūsu pilsēta diemžēl nebija pratusi piesaistīt fondu līdzekļus ne uz katlu mājām, ne uz siltumtrašu renovāciju.   Līdz ar to pilsēta vairs nebūs atkarīga no viena kurināmā, privātajām koģenerācijas stacijām un elektrības atbalsta sistēmas (obligātā iepirkuma komponente – OIK), kas tiek likvidēta jau 2017. gadā. Izbūvējot šo katlu māju šosezon, 60%, bet no 2019. gada 75% no pilsētai nepieciešamās siltumenerģijas saražos no vietējā kurināmā – šķeldas, kas ir 2,5 reizes lētāks kurināmais nekā dabasgāze. Pat pie esošās situācijas, kad dabasgāzes cena ir samazinājusies, biomasas staciju ražošanas izmaksas ir lētākas, nekā ražojot ar dabasgāzi. Līdz ar katlu mājas izbūvi nākamajā apkures sezonā pilsētā būs zemākie siltumenerģijas tarifi pēdējo gadu laikā. Ir aprēķināts, ka par 1MWh iedzīvotāji maksās par 30% mazāk nekā pirms gada un par 40% nekā pirms diviem gadiem. Vēl nozīmīgāks ieguvums ir tas, ka tarifs būs salīdzinoši stabils neatkarīgi no energoresursu cenu izmaiņām pasaulē, kā arī būs nodrošināta kurināmā diversifikācija. Pozitīvu efektu novadam radīs arī šķeldas izmantošana, kas gan Latvijā, gan arī novadā ir pietiekamā apjomā. Ikgadējais koksnes pieaugums ir lielāks nekā patēriņš. Tāpat tiek tīrīti aizaugušie lauki un grāvmalas, izkopti meži. Tā kā šķeldas pašizmaksā būtiska sadaļa ir transportēšana, tad piegāde lielākoties būs no Ogres novada. Lai nodrošinātu ikdienas piegādes – 35 kravas mašīnas ar šķeldu nedēļā –, tiek lēsts, ka mežizstrādē darba apjoms būs lielāks nekā 10 darbinieku slodzes, bet šķeldas ražošanā un transportēšanā – vēl sešas darbinieku slodzes. Kopumā ražošanas ķēdē būs iesaistīti vismaz 50 cilvēki. 

Bez pašvaldības budžeta tēriņiem un negatīvas ietekmes uz vidi Uzņēmumam ir īpaši veiksmīga sadarbība ar finansētāju – Nordea banku. Banka nodrošināja 100% projekta finansējumu, līdz ar pašvaldībai projekta realizācijai nav bijis nepieciešams piedalīties ar līdzfinansējumu, ne ar kādām citām garantijām, tādejādi neatraujot pašvaldības līdzekļus no citām novadam svarīgām jomām. Projekta izstrādes gaitā tika veikta sabiedriskā apspriešana, kuras laikā ir ņemti vērā iedzīvotāju ieteikumi – uzlabot Apiņu ielas stāvokli, risināt notekūdeņu jautājumus un  iespēju robežās saglabāt apkārtējo vidi. Projektam nav negatīvas ietekmes uz vidi – katlu māja neradīs troksni, dūmgāzes būs attīrītas atbilstoši augstākajām prasībām, kā arī tiek ievērotas pārējās vides prasības. Projekta rezultātā būtiski samazināsies Skola ielas un Upes prospekta katlu māju ražošanas apjomi, līdz ar to pilsētas centrā uzlabosies gaisa kvalitāte. 

Uzlabojumi gaidāmi kā pilsētā, tā pagastos Nākamajos gados pašvaldībā un tās pakļautībā esošie uzņēmumi strādās pie siltumtrašu nomaiņas, samazinot siltuma zudumus, un ēku iekšējo sistēmu uzlabošanas un siltināšanas jautājumiem Ogrē, lai vēl vairāk samazinātu izmaksas par siltumenerģiju. Pilsētas lielums un teritorijas plānojums ļauj izvirzīt mērķi būt starp 3-5 pilsētām ar zemāko siltumenerģijas tarifu. Tāpat jau drīzumā tiks turpināti uzlabojumi Suntažos un Madlienā, kā arī meklēti efektīvākie un lētākie siltumenerģijas piegādes risinājumi Ķeipenē un Lauberē, optimizējot gan siltumapgādes ražošanas, gan administrēšanas izmaksas.