Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MS siltums”, reģ. Nr. 40103666190, juridiska adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 izsludina iepirkuma procedūru “Divu biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve: Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā un Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā” (identifikācijas Nr. SIAMSS2019-1/KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

 

Kontaktpersona – SIA “MS siltums” valdes loceklis Normunds Ševels tālr.: 29169962, e-pasts: ms.siltums@ogresnovads.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – būvprojektu izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un pārbūves darbu veikšana objektā “Divu biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve: Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā un Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā”.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.mssiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MS siltums” telpās “Pagastmāja”, kab. Nr.24, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 15.maijam, plkst. 14:00, “Tirdzniecības centrs”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 personīgi vai atsūtot pa pastu.