SIA “MS siltums”

SIA “MS siltums” tika dibināta 2013. gada 30. aprīlī ar mērķi nodrošināt kvalitatīvas un  saimnieciski efektīvas siltumapgādes funkcijas par taisnīgiem un patērētāju maksātspējai atbilstošiem tarifiem Madlienā un Suntažos. 2014.gada 23.janvārī tika pieņemts pašvaldības lēmums par KPI “ABZA” un PA “Rosme” reorganizāciju, deleģējot SIA “MS siltums” centralizētās siltumapgādes nodrošināšanas funkciju Madlienā un Suntažos.
Šobrīd SIA “MS Siltums” ir atbildīga par siltumapgādes sistēmām līdz pat ēkām Madlienas, Suntažu, Ķeipenes, Lauberes un Meņģeles ciemos. Tāpat SIA “MS Siltums” ir siltumenerģijas galvenais ražotājs Ogres pilsētas centrālajā centralizētās siltumapgādes zonā, nododot siltumenerģiju SIA “Ogres namsaimnieks” sistēmā.

Jaunumi

Video sižets

Biomasu katlumāju attīstība – stabils pamats drošai, efektīvai un videi draudzīgai ilgtermiņa siltumapgādei.https://www.youtube.com/watch?v=x1Ai3nB8GiU

Lasīt vairāk